Diagnostyka różnicująca trądziku odwróconego

Leczenie zachowawcze trądziku odwróconego (acne inversa) nie przynosi efektów, dlatego podstawą leczenia choroby jest leczenie operacyjne. Zanim jednak pacjent zostanie poddany zabiegowi, należy przeprowadzić wnikliwą diagnostykę występujących na ciele pacjenta zmian.

– Na trądzik odwrócony chorują zarówno kobiety, jak i mężczyźni, jednak z praktyki klinicznej wynika, że na tę nieprzyjemną i uciążliwą chorobę mężczyźni zapadają częściej od kobiet. Trądzik odwrócony atakuje najczęściej pachy, ale wykwity skórne można zaobserwować również w pachwinach, na owłosionej skórze głowy, w  fałdach pod piersiami, na wzgórku łonowym, mosznie czy wargach sromowych większych. Ponadto wykwity obserwuje się również w kroczu, okolicach odbytu, na pośladkach czy w dole łokciowym i podkolanowym – wylicza dr n. med. Igor Michajłowski z Clinica Dermatologica w Gdańsku.

Jak nie pomylić objawów

W początkowej fazie zmiany występujące w fałdach zgięciowych mogą być mylnie rozpoznane jako bakteryjne zakażenia skóry. W przebiegu trądziku odwróconego obserwuje się występowanie bakterii, jednak nie odgrywają one roli w pierwotnym przebiegu choroby. Należy również odróżnić zapalne guzki, występujące w pierwszej fazie choroby od czyraków, z którymi najczęściej mylone są pierwsze objawy trądziku odwróconego. W diagnostyce różnicowej, w przypadku zmian występujących na owłosionej skórze głowy, należy wykluczyć głębokie zakażenie grzybicze grzybem z rodzaju  Trichophyton oraz pozostałe zapalenia mieszków włosowych.

Przewlekłe ropnie z przetokami mogą występować z kolei również w przebiegu gruźlicy, promienicy czy choroby Leśniowskiego-Crohna. Diagnostyka jest więc trudna, wymaga dużej wiedzy lekarza i wnikliwych obserwacji. Cechą skłaniającą do postawienia właściwej diagnozy jest brak efektów antybiotykoterapii oraz przewlekły proces chorobowy z towarzyszącym ostrym bólem i cuchnącym wysiękiem ze zmian. Obserwacje kliniczne wskazują, że trądzik odwrócony występuje też w łagodnej postaci z niewielką ilością wykwitów znacznie częściej, niż jest to wskazywane w źródłach.

Przygotowanie pacjenta do operacji i leczenie operacyjne trądziku odwróconego                                                           

Chorym ze znacznym stopniem zaawansowania zmian przez kilka miesięcy przed zabiegiem podaje się izotretioninę oraz antybiotyki. Chorzy z bardzo silną postacią choroby otrzymują natomiast przez krótki czas ogólnie kortykosteroidy. Niewielkie zmiany wycina się w całości, a w przypadku bardzo zaawansowanych zmian wykonuje się nacięcie i drenaż, co uśmierza dotkliwy ból. Dalej jednak choroba przebiega naturalnie, tworząc blizny i przetoki. Materiał pobrany do badań w czasie operacji dostarcza cenne informacje na temat obrazu histopatologicznego choroby.  

Obraz histopatologiczny zmiany wywołanej trądzikiem odwróconym to głębokie ropnie skórne wokół mieszków włosowych, obejmujące również inne przydatki skóry i skórę właściwą pomiędzy nimi. Proces zapalny na owłosionej skórze głowy może szerzyć się aż do powięzi. W diagnostyce histopatologicznej obserwuje się również ziarniaki, podobnie jak przy ciele obcym, często z pozostałościami włosów.